WANNY DO IMPREGNACJI
WANNA DIP Z DWIEMA PLATFORMAMI PODNOSZĄCYMI

close menu

Dzięki tej maszynie można zanurzyć 2 małe pakiety lub 1 długi pakiet na dwóch platformach podnoszących.