Preventieadviseur

close menu

Jobomschrijving: 

Als Preventieadviseur draag je je steentje bij aan de continue verbetering van het preventiebeleid en de uitrol van het actieplan.

Omdat wij het welzijn van alle Stavelse Metaalbouw werknemers hoog in het vaandel dragen is jou bijdrage om alle nuttige, nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen om verbeteringen aan te brengen, de onontbeerlijke schakel om het Welzijnsbeleid vorm te geven.

 

Naast de wettelijke taken en opdrachten van een preventieadviseur, wordt de klemtoon evenwel gelegd op:

Nauw en wederzijds overleg binnen de onderneming: het is van cruciaal belang in open dialoog te gaan met alle betrokken partijen en deze samen te kunnen brengen om vervolgens een correct advies te kunnen uitbrengen;

Je weet je advies weloverwogen te formuleren en te onderbouwen;

Je werkt mee aan de verdere uitwerking en implementatie van het Corporate Veiligheidsmanagementsysteem, het mee uitwerken van procedures en aftoetsen ervan aan de Belgische wetgeving;

Alle wettellijke taken en opdrachten doorheen alle Welzijnsdomeinen zullen je dagelijks werkleven als preventieadviseur doorkruisen. Je weet om te gaan met een divers agenda;

Je bent pro-actief en je spoort zelf spontaan onregelmatigheden en verbetermogelijkheden op.

Je gaat hiervoor ook geregeld langs op de werkvloer om na te gaan of de wettelijke vereisten en reglementeringen inzake veiligheid opgevolgd worden;

Je streeft ook naar preventieve verbeteracties. Je analyseert onder andere arbeidsongevallen, incidenten en schierongevallen en onderzoekt systematisch de arbeidsplaats.

Je bouwt mee aan een “veiligheidscultuur” en je bent het aanspreekpunt en motivator ter zake;

Je voert regelmatig interne audits uit op vlak van veiligheid op een constructieve wijze;

Functie-eisen

Wat heb je nodig om deel te kunnen maken van ons preventieteam ?

Je bezit het attest preventieadviseur niveau II of je bent deze momenteel aan het behalen;

Je hebt reeds enige ervaring als preventieadviseur of enige praktische werkervaring opgebouwd binnen een preventieteam;

Je bent enthousiast in het beleven van je werk en weet je zo ook de veiligheidsbeleving aan te porren.

Je neemt graag initatief, je bent een ‘plantrekker’ en bent zeer sterk communicatief. Op die manier weet je je collega’s en management te overtuigen van cultuurveranderingen;

Je bent pragmatisch ingesteld en kan zowel goed zelfstandig als in team samenwerken;

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, je kunt uit de voeten in het Frans en Engels

Je kent je weg in MS Office en kan administratief vlot uit de voeten; je bent bereid je in te werken in de bedrijfseigen applicaties;

Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie;

Je bent objectief, neutraal en integer ten aanzien van heel de organisatie;

Je hebt zowel een sterke analytische geest als een sterk empathisch inlevingsvermogen. Zo kan je goed luisteren zonder de essentie van de verantwoordelijkheid van de functie uit het oog te verliezen;

Talenkennis

Goede kennis Nederlands

Goede kennis Engels

Goede kennis Frans

Wat bieden wij?

Een uitdagende job binnen een familiebedrijf met een aangename, dynamische spirit.

Veel mogelijkheid tot bijleren.
Aantrekkelijk loonpakket en verantwoordelijkheid.
Vast aanwerving na positieve interim-periode.